PREDUZEĆE ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA,
PROMET I USLUGE
  • Reference
DELATNOST

Delatnosti kojima se bavi firma "Terax niskorgadnja" doo su :

» Objekti hidrogradnje :

• Ulične vodovodne mreže sa priključcima i održavanjem
• Ulične kanalizacione mreže : fekalna i atmosferska sa priključcima i održavanjem
• Manje objekte za prečišćavanje otpatnih voda i separatori

» Objekti niskogradnje :

• Priprema konstrukcija za saobraćajnice (trotoari, platoi, putevi)
• Građevinsko zanatski radovi :
   → Postavljanje ivičnjaka, rigola, kanaleta, ...
   → Izarada saobraćajnica od različitih betonskih elemenata (behaton, saće, granitne kocke, kaldrma, ...)

» Građevinske radove iz oblasti toplovodnih, gasovodnih i elektro mreža

» Građevinsko zanatske radove iz oblasti visokogradnje
MISIJA I VIZIJA

"TERAX NISKOGRADNJA" doo postoji radi podmirenja sadašnjih i budućih potreba tržišta za uslugama u grubim građevinskim radovima u visokogradnji, niskogradnji i hidrogradnji.

"TERAX NISKOGRADNJA" teži da bude priznat i cenjen poslovni partner na domaćem tržištu i prepoznatljiv po kvalitetu svojih usluga.

Poslovnom stabilnošću želimo doprineti zaštiti interesa zaposlenih, naših poslovnih partnera, isporučilaca i kupaca kao i sredine u kojoj živimo i radimo kroz: potpuno uključivanje zaposlenih radi iskorišćenja njihovih kreativnih sposobnosti za njihovu i dobrobit organizacije; usredsređenost na korisnike radi stalnog povećanja njihovog zadovoljenja našim uslugama u grubim građevinskim radovima u visokogradnji, niskogradnji i hidrogradnji.
ISTORIJAT

Firma je osnovana 01.03.1991. godine pod prvobitnim nazivom SZR "Iskop". Osnovna delatnost firme bila je izvođenje grubih zemljanih radova.
26.10.1999. godine firma prelazi u malo preduzeće i menja naziv u "Kom-Gradnja" doo, čija se delatnost proširila na grube građevinske radove.

16.01.2006. godine firma menja naziv u "TERAX NISKOGRADNJA" doo, registrovana za izvođenje grubih građevinskih radova iz oblasti visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje.

Od tog perioda firma počinje sa konstantim ulaganjima značajnijih sredstava u modernizaciju mehanizacije i transporta.
Copyright © 2022 "Terax niskogradnja" doo, Subotica. All rights reserved.